November 2009

Digitale Dakkapel wint prijs

Staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 18 november j.l. een prijs toegekend aan De Digitale Dakkapel. De Digitale Dakkapel is een website waarmee burgers bij een gemeente een vergunning kunnen aanvragen voor de bouw van een dakkapel. Via de website kan de gehele vergunningaanvraag online worden afgehandeld.

De Digitale Dakkapel is één van de succesvolle innovaties van publieke dienstverlening die staatssecretaris Bijleveld dit jaar heeft geselecteerd om verspreid te worden binnen de publieke sector.

De prijs van €10.000,- is uitgereikt aan Paul van Pelt, directeur van De Twee Snoeken Automatisering, als beloning voor de ontwikkeling van het innovatieve project en om meer organisaties op De Digitale Dakkapel te attenderen.

De prijs is uitgereikt in Nijmegen, omdat de gemeente Nijmegen op die dag De Digitale Dakkapel in gebruik heeft genomen. Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, verrichtte de opening.


Maart 2007

Nijmegen

De gemeente Nijmegen zet de eerste stappen op weg naar De Digitale Dakkapel.
Citaat :


'De afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Nijmegen heeft zich in het programma Ruimte en Bouwen in 2007 tot doel gesteld om de procedure voor de bouwaanvraag van een dakkapel te versnellen en te vereenvoudigen. Dit streven is eveneens in overeenstemming met het gemeentelijk beleid, waarbij de nadruk wordt gelegd op een vermindering van regelgeving, een verbetering van de dienstverlening.
Het MT Bouwen en Wonen heeft besloten om voor het versnellen en vereenvoudigen van de bouwaanvraag van een dakkapel onder andere het instrument van "De Digitale Dakkapel" in te zetten. Dit besluit komt daarbij tevens tegemoet aan het gemeentelijk beleid om daar waar mogelijk de gemeentelijke producten ook digitaal aan te bieden...'


Februari 2007

Leidschendam-Voorburg neemt De Digitale Dakkapel in productie.

De gemeente Leidschendam-Voorburg is het afgelopen jaar intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van De Digitale Dakkapel en de afstemming van het concept op de dagelijkse praktijk van de gemeente. U kunt deze ontwikkelingen zien op: De Digitale Dakkapel Leidschendam-Voorburg

Februari 2007

Bouwbeurs - 2007

De Digitale Dakkapel is op de bouwbeurs - 2007 getoond aan het publiek. Diverse gemeentes, aannemers, bouwkundig tekenaars en architecten hebben genoten van de applicatie.

Juni 2006

Innovatie-award - 2006

De digitale dakkapel is de winnaar van de PricewaterhouseCoopers Innovator Award 2006.
De PricewaterhouseCoopers Innovator Award is een aanmoedigingsprijs voor succesvolle ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, die een zakelijke en innovatieve toepassing op het gebied van nieuwe technologie vermarkten. Om deel te nemen aan de PricewaterhouseCoopers Innovator Award moet je als bedrijf minimaal 4 jaar bestaan. De inzending moet betrekking hebben op een nieuwe technologie cq. nieuwe media toepassing of een innovatieve toepassing van een bestaand product / dienst / media, zowel business to business als business to consumer toepassingen komen in aanmerking.
U kunt deze ontwikkelingen zien op: Nationaal ICT Event

Januari 2006

Haarlemmermeer start als pilot gemeente

De gemeente Haarlemmermeer is vanaf het allereerste begin intensief betrokken bij de ontwikkeling van De Digitale Dakkapel. De Digitale Dakkapel is bij de gemeente stapsgewijs ingezet om de communicatie naar de burger te bevorderen. Tijdens dit traject zijn de ervaringen van de betrokken ambtenaren gebruikt om de applicatie beter, gebruiksvriendelijker en vollediger te maken, zodat het product geheel op de praktijk is afgestemd.
U kunt deze ontwikkelingen zien op: De Digitale Dakkapel Haarlemmermeer